You Are Here: Home » А » АДМИНИСТРАЦИЯ » ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ВРАЦА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ВРАЦА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ВРАЦА

3000 гр. Враца, бул.”Христо Ботев” 29

Съдебна палата, етаж 3

Tел. 092 / 62 50 49

Факс: 092 / 62 93 62

e-mail : op_vratsa@prb.bg

e-mail на отдел ФСД : fso_vraca@prb.bg

В района на Окръжна прокуратура – Враца са следните районни прокуратури:

Районна Прокуратура – Враца

3000 гр. Враца, бул. “Христо Ботев” 29
Съдебна палата,  етаж 3

Тел. 092 / 62 04 74

Факс: 092 / 66 38 18

e-mail : rp_vratsa@prb.bg

Районна прокуратура – Бяла Слатина

3200 гр. Бяла Слатина, ул.”Гимназиална”1

Тел. 0915 / 8 24 55

Факс: 0915 / 8 34 32

e-mail : rp_bs@prb.bg

Районна прокуратура – Мездра

3100 гр. Мездра,ул. “Св.Св.Кирил и Методий” 21

Тел. 0910 / 9 21 67

Факс: 0910 / 9 29 67

e-mail : rp_mezdra@prb.bg

Районна прокуратура – Козлодуй

3320 гр. Козлодуй,ул. “Св.Св.Кирил и Методий” 14

Тел. 0973 / 8 05 09

Факс: 0973 / 8 05 09

e-mail : rp_kozloduj@prb.bg

Районна прокуратура – Оряхово

3300 гр. Оряхово, ул. “Архитект Цолов” 47

Тел. 09171 / 31 37

Факс: 09171 / 31 37

e-mail : rp_orq@prb.bg

Окръжен следствен отдел – Враца

3000 бул.”Демокрация” 14

Тел. 092 / 66 06 32, 66 06 33

e-mail :    oslo@vr.prb.bg

Leave a Comment

© 2012 Бизнес Каталог

Scroll to top